Flash animace

Flash animace jsou vektorové a tak zaberou méně paměti než video. Navíc se dají udělat aktivní na myš a může tak vzniknout celá internetová stránka, která bude animovaná.

Všechno má své výhody a nevýhody. Výhod je hodně, můžeme říct, že v něm jde vše :) Umí to něco vypočítat, zobrazit 3D objekty, komunikovat s databází apod. Mezi nevýhody je velikost souboru, kterou musí uživatel stáhnout dříve, než si to rozmyslí a stránku zavře. Vyhledávače také neradi flash soubory čtou a proto pokud v nich chceme zobrazit nějakou textovou část, vyhledávače se o ní nedozví.

Ukázky flash animací.

Jak se flash animace tvoří:

Jak začít dělat flash animace poradí nejlépe knížky s CD s příklady. Zde zkusím shrnout hlavní pointu.
Všechny flash animace probíhají na časové ose. Vše co stojí nebo se hýbe jsou objekty. Potom můžeme říct, aby určitý objekt byl vidět od určité doby a zkončil také v určité době. Objekty se mohou překrývat a abychom zvolili jaký objekt bude nad kterým, je časová osa rozdělena do vrstev.

Copyright (2001 - 2022) WOLFWEB.CZ