1. Statistiky a pozorování uživatele na webu

Aby stránky splňovali potřeby uživatelů, potřebuji jejich potřeby znát a stránky podle nich upravovat. Otázkou je, jak tyto potřeby zjistit, když se uživatelů nemohu ptát, a nesedím vedle nich u počítače, abych viděl, jaké stránky v tomto webu zobrazují a jaké odkazy používají. K tomuto účelu mohou posloužit statistiky. Když uživatel prohlíží web stránky, tak se informace o jeho pohybu, ukládá do databáze. Z těchto údajů se dá vyčíst celá řada potřebných informací. V následujících kapitolách popisuji jednotlivé statistiky, odkud se data berou, co se z nich dá vyčíst a jak pomáhají při úpravách stránek.

1.1 Statistika zobrazovaných stránek

Každá statistika zobrazuje informace z vybraného období. Pomocí formuláře na Obr. 1 se vybere časové období a zobrazí se tabulka s názvy stránek a čísly pro každý den. Čísla znamenají počet zobrazení, nebo počet UIP (unikátní IP adresy).

Obr. 1 - Filtr pro zobrazení statistik

Aby se údaje lépe četly, číselné hodnoty jsou doprovázeny barevným pozadím v závislosti na dané hodnotě. Stránky s menším počtem zobrazování mají barevné pozadí stoupají od žluté do rudé. Více zobrazované stránky od světle modré do tmavě modré barvy.

Obr. 2 - Vygenerovaná statistika

V této tabulce velice přehledně vidíme návštěvnost jednotlivých stránek. Jména stránek se zobrazují v levém sloupečku. Ve spodním řádku se bílím písmem zobrazuje suma ze celého sloupce. Za lomítkem je číslo žlutým písmem vyjadřující počet UIP.

Statistika pokračuje tabulkou se specielně sledovanými odkazy na Obr. 3. Administrátor se z ní dozví, jestli uživatelé používají jednotlivé prvky/odkazy na webu. Například vyhledávání, třídění, zobrazení katalogu ve dvou sloupcích, odkaz na nejčastější produkty a další informace.

Obr. 3 - Vygenerovaná statistika vybraných odkazů

Z této statistiky lze vyčíst, jaké sledované prvky uživatelé využívají.

1.2 Statistika přizpůsobení katalogu vlastním potřebám

Využívají uživatelé možnost nastavení řazení náhledů položek v katalogu (Počet položek na listě a počet sloupců)? Tato statistika prozradí, jaké nastavení uživatelé využívají. Ukázku statistiky vidíme na Obr. 4. V první tabulce je vidět, kolik uživatelů používá jaký počet náhledových položek na jeden list. Standardně je nastaven na 24 položek na list. A kolikrát se zobrazil katalog s tímto nastavení.

Druhá tabulka zobrazuje počet uživatelů používající dva nebo tři sloupce a kolikrát se zobrazil katalog s tímto nastavením. Standardně je katalog nastaven na dva sloupce.

Třetí tabulka zobrazuje, podle čeho uživatelé seřazují katalog včetně počtu zobrazení katalogu s tímto nastavením. Standardní nastavení je cena od nejlevnější do nejdražší. Upřednostňované je akční zboží a slevy, až pak platí řazení dle nastavení uživatele.

Obr. 4 - Statistika používání různých druhů nastavení zobrazení katalogu

1.3 Grafický doprovod počtu zobrazovaných stránek

V této statistice se přehledně dozvíme, jak si jednotlivé stránky vedou v námi zvoleném období oproti celkové době (viz Obr. 5). Počet zobrazení se zobrazuje graficky v délce sloupců. Modré sloupce představují zobrazení za celkové období, oranžové jen za určité období. Vedle oranžových sloupců je v procentech vyčíslený rozdíl, který nabývá u zvýšení počtu zobrazení kladných hodnot. Záporná hodnota zobrazuje pokles počtu zobrazení.

Obr. 5 - Graf vývoje počtu zobrazení

1.4 Statistika přehození zimního a letního katalogu

Statistika na Obr. 6 informuje, kolik uživatelů přešlo z úvodní stránky na letní a zimní katalog včetně přehození katalogů během procházení webem.

Obr. 6 - Přehození katalogů

1.5 Statistika přechodů

Statistika přechodů zobrazuje počet přechodů z jedné stránky na druhou. Na Obr. 7 vidíme v levém sloupci počáteční stránky a v horním řádku koncové stránky. Mezi nimi jsou číselné údaje s počtem přechodů. Čísla jsou doprovázena barevným pozadím pro lepší přehlednost. Administrátor z této tabulky pozná, kam z vybrané stránky lidé nejčastěji přecházejí a také opačně, odkud se na vybranou stránku nejčastěji dostávají. V jednotlivých buňkách tabulky se také dozvíme, kolik UIP tím přechodem prošlo. Tento počet zobrazuje číslo za lomítkem.

Obr. 7 - Statistika přechodů

Z této statistiky se dá dobře zjistit spousta užitečných informací. Jestli se uživatelé dovedou dostat tam, kam je z jednotlivých stránek směruji. Jestli odkaz na stránku akcí a slev upoutá uživatele hned na úvodní stránce. Pro odstranění chybných odkazů na nenalezenou stránku se stačí podívat, z jaké stránky přešli na stránku chyba.htm, která se zobrazí, když žádaná stránka není nalezená.

Pokud uživatel vstoupí na stránku s náhledem na položku, k tabulce této statistiky se také ukládá ID položky. Podle toho se dá zjistit, z jaké stránky na produkt uživatel přišel.

1.6 Statistika chování jednotlivých uživatelů

Tato statistika využívá stejná data jako Statistika přechodů. Rozlišuje je ale podle jednotlivých uživatelů. Na

Obr. 8 vidíme výpis jednotlivých IP adres, jejichž uživatelé web za vybrané období navštívili.

Obr. 8 - Výpis uživatelů

Při vybrání jednoho konkrétního uživatele se zobrazí výpis jeho přechodů ze stránky na stránku včetně stráveného času na stránce. Ukázku vidíme na Obr. 9. Pokud na webu byl uživatel více dní, je výpis rozdělený na jednotlivé dny.

Obr. 9 - Výpis chování vybraného uživatele

Z výpisu na Obr. 9 vidíme aktivitu vybraného uživatele. Začal prohlížením katalogu, pak přešel na stránku akce, dostal se na úvodní stránku, pak zpátky na akci, kde ho zaujalo nějaké zboží. Podíval se na detail zboží a pak procházel katalogem. Na pravé straně se zobrazují časy strávené na stránkách. Zobrazené časy na jednotlivých stránkách nemusí odpovídat skutečnosti. Může se například stát, že si uživatel zobrazil stránku a začal dělat jinou práci. Stránka zůstala na jeho obrazovce v pozadí, a při další aktivitě se započítala celá tato doba.

1.7 Statistika používaných slov pro vyhledávání v katalogu

Na Obr. 10 vidíme část tabulky. Zobrazují se v ní slova, která uživatelé zadávají do vyhledávání v katalogu. Vyhledávat lze buď jen v názvech nebo i v popisech. Zde ve výpisu mohu rozlišovat, kde uživatel dané slovo hledal (jestli v názvech nebo v popisech či obojí) nebo tuto informaci ignorovat a zobrazovat jen originální hledaná slova či fráze s počten použití a počtem lidí, kteří jí použili.

Obr. 10 - Výpis nejpoužívanějších slov při vyhledávání

Tuto statistiku mám v úmyslu v blízké době využívat k vytvoření nových stránek, které se zobrazí při vyhledávání nejčastěji hledaných slov. Například z tabulky můžeme vidět, že slovo „superior“ použilo při vyhledávání v posledním týdnu (dle nastavení filtru) 7 UIP. Pro toho vyhledávání plánuji udělat stránku, která zobrazí pouze kola značky Superior s upřednostněnými položky, které jsou ve slevě, s krátkým popisem značky Superior. Podobně i vyhledávané slovo „madshus“, které použilo 9 UIP.

1.8 Statistika prohlížení katalogu

Neboli statistika položek (produktů) na webu. Správce katalogu se může podívat, jaké položky prohlížejí uživatelé nejvíce. Vybrat se mohou jen dnešní zobrazení, nebo zobrazení za určité období. Kliknutím na ikonku tužky se správci katalogu zobrazí nová stránka s formulářem pro editaci. Zde může například přidat druhou fotografii produktu, nebo doplnit přesnějším a upravenějším popisem.

Obr. 11 - Výpis nejprohlíženějších položek

1.9 Účel a možnost využití a prospěšnost

Vždy je potřeba zpětná vazba od uživatele, abychom poznali jeho potřeby. Není možné s každým, kdo web navštíví, osobně prodiskutovat co na webu dělá, nevyužívá a co mu tam chybí. Tyto statistiky dlouhé diskuze změní na potřebné informace o aktivitách uživatelů. Bez takovýchto testů a statistik se dá jen těžko vytvořit dobrý web. A proto tyto jsem volil další rozvoj těchto internetových stránek za pomocí potřebných statistik.

2. Použité zkratky a pojmy

V odborném textu je dobré používat zkratky, dokument je pak přehlednější. Následující tabulka obsahuje seznam zkratek a pojmů, které považujeme za důležité blíže specifikovat.

Zkratka nebo pojem Vysvětlení
E-shop Tato zkratka vznikla z anglického electronic-shop, neboli elektronický obchod. Toto označení se používá především v Čechách. V anglicky mluvících zemích je spíše běžné označení e-commerce nebo e-store
SEO Je zkratka pro Search Engine Optimalization. Znamená přizpůsobení webu pro čtení vyhledávačům. Zahrnuje několik metod, které vyhledávačům pomáhají pochopit o jaké stránky jde, jak jsou „dobré“ a podle toho vytvořit žebříček při zobrazování.
Userbilita Přizpůsobení se uživateli.
Klik, proklik Tyto pojmy znamenají akci, kdy uživatel klikne na odkaz (nebo odešle formulář) a zobrazí se nová stránka.
Select Prvek ve formuláři pro výběr z možností.
UIP Unikátní IP adresa. Z mého pohledu v této práci jako unikátní uživatel.

3 Přílohy

Obr. 12 - Statistika přechodů

Obr. 13 - Statistika návštěvnosti

Tvorba www prezentaciCopyright (2001 - 2022) WOLFWEB.CZ